ارتش و سپاه جمهوری اسلامی ایران 24 ساعته در حال خدمت هستند - --

خدا قوت --امیدوارم همیشه سربلند و پیروز باشید .

دلاوران ملت ایران دعای خیرشان همراه شماست .

یک کشور تمام دل گرمیش به ارتش است .

بالگردهای 214  خسته نباشید خدا  حافظتون باشد  ای دلیران این مرز و بوم ...

229 بار تاکنون کرمانشاه پس لرزه داشته است و این دلاوران تمام وقت مشغول خدمت به هموطنان هستند

و 7817نفر مصدوم تا این لحظه ----432 نفر کشته

ارتش و سپاه در حال کمک به هموطنانمان هستند . سپاه بزرگترین بیمارستان صحرائیش را غلم کرده است و تجهیزات برای آوار برداری آورده به همراه نیروی کمکی

ارتش هم هواپیماهایش و هلیکوپترهایش را برای بردن زخمیان  و مواد مایحتاج و همچنین نیروی کمکی

هر دوشون مایه افتخار این مملکت بوده و هستند

ارتش و سپاه همیشه در صحنه بودند و هستند اینان باید حقوققشان زیاد باشد که همیشه اولند در همه ی احوال

دلاور مردان خدا قوت حق نگهدارتان

آقای علی دائی هم با دادن شماره  از هموطنان خواسته است که کمک کنند خودش ببرد کرمانشاه به دست زلزله زدگان برساند .

خدا حفظتون کنه هر کس در این زمان  به پا خواسته برای کمک به زلزله زدگان